Vă informăm că prin Nota nr. 5749/DGMRURS/16.12.2022, în baza prevederilor OME nr.4224/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de
acumulare a creditelor profesionale transferabile, s-a aprobat documentul: Procedură specifică privind operaționalizarea
reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, cu anexele 1-5.
Procedura este publicată pe site-ul Ministerului Educației, la adresa

https://www.edu.ro/formare-continua