Învăţământul din Abrud  înfiinţat în 1782 a urmat cursul firesc al dezvoltării sociale.

Datorită strădaniei reprezentanţilor Şcolii Ardelene ,pe teritoriul Transilvaniei  iau fiinţă şcoli primare ,confesionale .Nici Abrudul nu face excepţie :prima şcoală a funcţionat încă din 1782 în limba maghiară ,dar prima şcoală care s-a înfiinţat pe langă cultul ortodox  a avut ca învăţător pe Teodorus Telegutz atestat în această funcţie încă din 25 mai 1827.