Prezentare

Istoricul :

          Învăţământul din ABRUD, înfiinţat în 1782, a urmat cursul firesc al dezvoltării sociale. Datorită strădaniei reprezentanţilor Şcolii Ardelene, pe teritoriul Transilvaniei iau fiinţă şcoli primare, confesionale. Nici ABRUDUL nu face exceptie: prima şcoală a funcţionat încă din 1782, în limba maghiară. Cursurile şcolilor primare confesionale se desfăşurau în casele parohiale, cu un număr redus de elevi şi cu o dotare minimală; această organizare a dăinuit până la Marea Unire din 1918. În anii următori s-au succedat reforme ale învăţământului care au condus la lipsa lui de stabilitate şi continuitate, cea mai puternică reformă înregistrată fiind cea din 1948 care a avut şi calităţi, dar şi carenţe, cum ar fi cea a separării şcolii de biserică.
În 1973, reforma învăţământului liceal impune şcolii generale să aibă încă o treaptă, clasele a IX-a şi a X-a.
În 1978 baza materială a şcolii sporeşte vizibil, când se dă în folosinţă o nouă clădire pentru şcoală, cu 16 săli de clasă, 2 laboratoare şi 2 ateliere şcolare cu dotări noi şi utilităţi moderne