VIZIUNEA ȘCOLII

          Credem în educația bazată pe diversitate, pe descoperirea talentelor personale, pe formarea caracterului și atingerea potențialului maxim al fiecăruia.

MISIUNEA ŞCOLII

                 Școala noastră are ca misiune construirea unei comunități de învățare (elevi, profesori, familie) pentru dezvoltarea complexă a elevului și adaptarea permanentă la context, stimularea potențialului personal și crearea unui mediu de învățare sigur, motivant și interactiv.

VALORI

                  Credința a acționa în conformitate cu valorile pe care le avem înlăuntrul nostru și bazat pe informațiile pe care le cunoaștem

                  Responsabilitatea a ști și a face ceea ce se așteaptă de la mine, a duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni

                  Bunătateaa manifesta respect și interes personal față de alții

                  Creativitateaa aborda o necesitate, o sarcină de lucru sau o idee dintr-o nouă perspectivă

                   Respectul a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate și față de propria persoană