Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

formată din:

  1. director, prof. Stan Iuliana Georgeta
  2. prof. înv. primar Balea Livia Valentina -responsabil;
  3. prof. Balea Luciana – membru;
  4. prof. Marc Marinela Elena – membru – cu atribuții de secretar
  5. Bucuriștean Marieta –membru- reprezentant al părinților
  6. Lazăr Daniel Mihai – membru – reprezentant al Consiliului Local
  7. Galdău Andreea Claudia – reprezentant sindicat