LISTA_COPIILOR_RESPINSI_DIN_LIPSA_DE_LOCURI

LISTA_COPIILOR_ADMISI_CLASA_PREGATITOARE

 

CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv

 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

https://isjalba.ro/inscrierea-in-invatamantul-primar/inscrierea-in-invatamantul-primar-2023-2024/

Informații la secretariatul școlii și la numărul de telefon: 0733085672

CALENDAR

3 MAI 2023- 18 MAI 2023

Secretariatul școlii ( Gradinita cu Program Prelungit Nr.1, parter), între orele 8,00-18,00 de luni până joi, vineri între orele 8,00- 17,00.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

  • NOU!Cererea-tip de înscriere (formular în format pdf) poate fi descărcată de AICI.CERERE-TIP_CLS_PRG_2023_ETAPA_I
  • Original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
  • Original – certificatul de naştere al copilului;
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul);
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).