Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității

formată din:

  1. director, prof. Stan Iuliana Georgeta
  2. prof. înv. primar Balea Luciana-responsabil;
  3. prof. Ghiță Gabriel – membru;
  4. prof. Balea Livia Valentina – membru
  5. Cioara Mihaela –membru- reprezentant al părinților;
  6. Lazăr Daniel Mihai – membru – reprezentant al Consiliului Local.
  7. Ciornei Monica Ileana – reprezentant sindicat